en cs

Jak to funguje

Stačí použít pás ráno v klidu jen 4 minuty, a dále se v běžném životě řídit dostupným doporučením!

Funkční věk vychází z analýzy variability srdeční tepové frekvence (SA HRV), umožňující posoudit aktivitu nervového systému (ANS), který řídí všechny změny v organismu, jehož aktivita s věkem výrazně klesá.

Existují však fyziologické možnosti zvýšení aktivity ANS, kterých systém myAGE.health využívá.

Longevity profil

Aktivita ANS definuje rychlost stárnutí. Na grafu jejich vzájemná rovnováha projeví pohybem aktuálního výsledku měření mezi definovanými kvadranty.
Longevity profil je velmi intuitivní a je sestaven tak, abyste mohli v reálném čase monitorovat změny odehrávající se ve Vašem organismu.

Funkční věk

Je důležitým indikátorem v procesu obráceného stárnutí, který je vypočítán pomocí opakovanému měření SA HRV a porovnávání výsledků s originálními myAGE.health referenčními hodnotami. V současnosti je to pravděpodobně nejdostupnější a nejúčinnější metrika pro sledování věku organismu a úrovně zdraví a vitality. Sledováním HRV na denní bázi získáte spoustu užitečných dat, které pomáhají optimalizovat regeneraci a fyzickou připravenost organismu.

Výběr preferovaných pohybových aktivit

Nejvýraznější část doporučení se odehrává v oblasti optimalizace pohybových aktivit. Umožníme Vám předat nám přesnou informaci o Vaší aktivitě a osobních pohybových preferencích. Díky tomu sestavíme doporučení s ohledem na to co máte rádi a na co jste zvyklí.

Princip sestavení pohybového plánu

Pohybový plán je aktuálně klíčovým nástrojem vytoužené změny. Musí být maximálně efektivní, zároveň ale pro Vás co nejpříjemnější a bez problému realizovatelný. Jakkoliv dokonalý plán postrádá význam, když není realizován.

Princip hodnocení pohybového plánu

Určitě znáte princip tří kruhů popisujících vaši aktivitu. Existují však dva zásadní rozdíly mezi myAGE.health a ostatními systémy.

První rozdíl je v cílové hodnotě, která se v běžných systémech zadává univerzálně, myAGE.health stanoví a interaktivně uzpůsobuje cílové hodnoty individuálně.

Druhý rozdíl je v úrovních intenzit pohybové aktivity. Existují 3 základní úrovně: lehká, střední a těžká. Běžně dostupné systémy neobsahují vysokou intenzitu, protože neumí posoudit její správné využití a její bezpečný dopad. Při správném řízení může být přitom právě ona tou nejefektivnější aktivitou jak z hlediska zkrácení času cvičení, tak z hlediska pozitivního dopadu. Díky průběžné diagnostice dokáže myAGE.health zajistit i na této úrovni maximální bezpečnost a efekt.